Tiếng Việt Tiếng Việt

KALODATA – Công cụ đi đầu về phân tích dữ liệu Tiktok tại Việt Nam

Kalodata là một phần mềm phân tích dữ liệu Tiktok chuyên nghiệp, cung cấp cho người dùng những thông tin cần thiết để kinh doanh thành công trên nền tảng này

Zalo
Phân tích ngành hàng để lựa chọn kinh doanh trên Tiktok qua Kalodata

 

 

 

Zalo
Phân tích TikTok Shop đối thủ học hỏi chiến lược

 

 

 

Zalo
Phân tích TikTok Shop đối thủ học hỏi chiến lược

 

 

 

Zalo
Bí quyết Booking KOCs hiệu quả

 

 

 

Zalo
Bí quyết Booking KOCs hiệu quả

 

 

 

Zalo
Phân tích sản phẩm bán hàng tìm kiếm sản phẩm WIN

 

 

 

Zalo
Phân tích sản phẩm bán hàng tìm kiếm sản phẩm WIN

 

 

 

Zalo
Sáng tạo kịch bản Video chuyển đổi doanh số cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalo
​ Phân tích LIVE của đối thủ, học hỏi chiến lược, kịch bản LIVE

 

 

 

Zalo

 

​Nhập mô tả ảnh tại đây

 

Bài viết liên quan

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG TIKTOK NĂM 2023 DỰ ĐOÁN 2024- KALODATA

Xem chi tết tại đây:  https://drive.google.com/file/d/1AWtzfGwvrQIDNyOuILYoBy9c0rgh3xGg/view?usp=drive_link

CASE STUDY 5,1 TỈ DOANH THU TIKTOK/ THÁNG OLIVEPHAR THỰC PHẨM CHỨC NĂNG MẸ BẦU

CASE STUDY 5,1 TỈ DOANH THU TIKTOK/ THÁNG OLIVEPHAR THỰC PHẨM CHỨC NĂNG MẸ BẦU          

CASE STUDY: KHO ĐỒ CHƠI TÙNG LÂM – DOANH THU 6,9 TỈ/THÁNG

Hãy nhấp quan tâm Zalo OA để biết thêm các Case study thành công trên Tiktok và Shopee