Tiếng Việt Tiếng Việt

Đánh giá chất lượng KOL/KOC

Khi tìm kiếm được KOC thì phải đánh giá được chất lượng của họ, xem với chi phí bỏ ra họ có đáp ứng đủ yêu cầu của mình không? 
    Kalodata sẽ giúp bạn điều đó. Kalodata sẽ xem được các chỉ số hoạt động của KOC như doanh số, các phiên live, lượt view, và content…

Bứt phá doanh số Tiktok cùng Kalodata