Tiếng Việt Tiếng Việt

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

Chúng tôi cung cấp số liệu nghiên cứu chiến lược bán hàng của đối thủ. Xem đối thủ của mình họ đang làm gì, chiến lược sản phẩm ra sao, các KOC đang bán hàng cho họ là những ai, từ đó có những chiến lược cải tiến phù hợp. 

Tập trung vào phân tích TikTok