Tiếng Việt Tiếng Việt

Xuất kịch bản video win và tích hợp Ai sáng tạo kịch bản tương tự.

Nhờ Kalodata từ những video bán sản phẩm đó có thể xuất ra kịch bản tương tứng và tích hợp KaloAi sáng tạo ra những kịch bản tương tự như kịch bản gốc. Mà không mất nhiều thời gian và công sức.

Bứt phá doanh số Tiktok cùng Kalodata