Tiếng Việt Tiếng Việt

Đối với Thương hiệu và Người bán

Chúng tôi cung cấp bảng xếp hạng của nhiều sản phẩm giúp bạn xác định các hạng mục đang xu hướng trên TikTok, và tạo các chiến dịch cho sản phẩm một cách hiệu quả hơn. Tính năng bảng xếp hạng các sản phẩm đang có sẵn với tiềm năng bán hàng bùng nổ, bán chạy, độ phổ biến tăng, và các sản phẩm xu hướng.

Tìm kiếm KOC đang gắn link sản phẩm

Khi lựa chọn các sản phẩm tiềm năng, sử dụng bộ lọc để lọc các hạng mục, giá, doanh số sản phẩm và khoảng thời 
Đồng thời xem được tất tìm kiếm được tất cả các KOC gắn link sản phẩm đó, tất cả video và phiên live sản phẩm

Dự đoán xu hướng của các sản phẩm TikTok

Dự đoán xu hướng của các sản phẩm TikTok bằng cách phân tích số lượng bán của mỗi sản phẩm để giúp bạn mở rộng tiềm năng và dẫn đầu đối thủ.

Quản lý dữ liệu sản phẩm

Quản lý dữ liệu sản phẩm dựa vào khoảng thời gian mà bạn lựa chọn, 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc 180 ngày. 

Tập trung vào phân tích TikTok