Tiếng Việt Tiếng Việt

Đối với Thương hiệu và Người bán

Chúng tôi cung cấp bảng xếp hạng của nhiều sản phẩm giúp bạn xác định các hạng mục đang xu hướng trên TikTok, và tạo các chiến dịch cho sản phẩm một cách hiệu quả hơn. Tính năng bảng xếp hạng các sản phẩmđang có sẵn với tiềm năng bán hàng bùng nổ, bán chạy, độ phổ biến tăng, và các sản phẩm xu hướng.

Tìm kiếm các sản phẩm thành công

Khi lựa chọn các sản phẩm tiềm năng, sử dụng bộ lọc về nhân khẩu học, hạng mục, giá, tỉ lệ hoa hồng, và khoảng thời gian để đưa ra các quyết định. Thông tin chi tiết về sản phẩm cũng được cung cấp qua kênh TikTok Live, video, và các influencer trên sàn thương mại điện tử có thể giúp bạn đưa ra quyết định về sản phẩm.

Dự đoán xu hướng của các sản phẩm TikTok

Dự đoán xu hướng của các sản phẩm TikTok bằng cách phân tích số lượng bán của mỗi sản phẩm để giúp bạn mở rộng tiềm năng và dẫn đầu đối thủ.

Quản lý dữ liệu sản phẩm

Quản lý dữ liệu sản phẩm dựa vào khoảng thời gian mà bạn lựa chọn, 3 ngày, 7 ngày hoặc 14 ngày. Đặt thông báo về số lượng bán theo giá trị, bao gồm số lượng hàng bán ra, doanh thu hàng bán, tăng trưởng hàng ngày và tỉ lệ tăng trưởng hàng ngày.

Choose Shoplus to Boost Your TikTok Performance

Lựa chọn Influencers

Bạn có chắc chắn muốn chia sẻ thị trường ngách không? Cùng tìm kiếm influencer phù hợp nhất ở đây.

Khám phá Videos

Sáng tạo nội dung chất lượng bằng cách theo dõi các video, âm thanh, hashtag đột phá

Quảng cáo TikTok

Bạn không biết cách bắt đầu tạo quảng cáo TikTok? Cùng đến xem hiệu suất và chiến dịch quảng cáo.

Tập trung vào phân tích TikTok