Tìm kiếm Sản phẩm Win

Tìm kiếm các sản phẩm đang win trên thị trường doanh số lớn và được khách hàng đón nhận

Tìm kiếm đánh giá chất lượng KOC/KOL

Tìm những KOL/KOC gắn link tiếp thị liên kết sản phẩm đối thủ. Đánh giá chất lượng hoạt động doanh số KOC trên Tiktok.

Tìm kiếm video, đọc chỉ số quảng cáo và xuất kịch bản video

Tìm kiếm những video hot xuất bản kịch bản win và đọc các chỉ số quảng cáo của video

Nghiên cứu thị trường và phân tích cửa hàng.

Nghiên cứu cửa hàng đối thủ và chiến lược bán hàng đối thủ, nghiên cứu thị trường ngành hàng.

Phân tích chỉ số quảng cáo video

Xem chiến lược quảng cáo và hiệu suất quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh

Phân tích livestream

Phân tích các phiên livestream đối thủ, phiên live KOC KOL.